AVÍS LEGAL

INTRODUCCIÓ:

El present document té com a finalitat establir i regular les normes d’ ús d’ aquest portal web, entenent per aquest totes les pàgines i els seus continguts, propietat de GÁLVEZ DENTAL, S.L., a les quals s’ accedeix a través del domini www.galvezdental.com. La utilització del portal web atribueix la seva condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís Legal. L’usuari es compromet a llegir atentament aquest avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre portal web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en aquest avís legal poden patir modificacions.

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les dades següents:

  • Raó Social: GÁLVEZ DENTAL, S.L.
  • CIF: B66581208
  • Domicili: Avinguda SANT ESTEVE, 80, BX – 08211 Castellar del Vallès (Barcelona)
  • Telèfon: 650 410 651
  • Correu electrònic: juanlozano@galvezdental.com
  • Nom del domini: www.galvezdental.com
USUÀRIES I USUARIS:

L’accés i ús d’aquest portal, atribueix la condició d’USUÀRIA/O, que accepta, des d’aquest accés i ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d’ aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’ obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL:

Proporciona l’ accés a diverses informacions sobre la nostra entitat, apartats de contacte, hiperenllaços a xarxes socials, en endavant continguts pertanyents a GÁLVEZ DENTAL, S.L., o als seus llicenciadors, als quals la usuària o l’ usuari pugui tenir accés. La usuària o l’ usuari assumeix la responsabilitat de l’ ús del portal. Aquesta responsabilitat s’ estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts, o bé per possibilitar la resposta en relació amb les seves consultes en els apartats de contacte de la present pàgina web, etc. En aquest registre la usuària o l’ usuari serà responsable d’ aportar informació veraç i lícita.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

GÁLVEZ DENTAL, S.L., per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats,  programes d’ ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.2, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic,  sense l’ autorització de GÁLVEZ DENTAL, S.L. En cap moment, llevat de manifestació expressa en cas contrari, l’accés, navegació o utilització del lloc Web o dels seus continguts confereix a la usuària o a l’usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos. La usuària o l’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de GÁLVEZ DENTAL, S.L. En el cas que la usuària o l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a GÁLVEZ DENTAL, S.L. a través de qualsevol dels canals habilitats per a això dins del nostre portal web, la usuària o l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho amb total llibertat, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual,  industrial, o qualssevol altres drets de terceres persones, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a terceres persones.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

GÁLVEZ DENTAL, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. El contingut, informació i consells expressats en aquest portal web s’ han d’ entendre com a simplement orientatius. GÁLVEZ DENTAL, S.L. no respon de cap forma de l’efectivitat o exactitud dels mateixos, quedant exempt de qualsevol responsabilitat amb els usuaris i usuàries que en facin ús.

En aquest Lloc es poden publicar continguts i comentaris aportats per terceres persones. GÁLVEZ DENTAL, S.L. no respon de la veracitat i exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat amb els usuaris i amb les usuàries que en facin ús. GÁLVEZ DENTAL, S.L. es reserva el dret de modificar el contingut del Lloc sense previ avís i sense cap tipus de limitació. Així mateix, l’ empresa declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la manca de disponibilitat o continuïtat d’ aquest lloc i dels serveis que s’ hi ofereixen. Tampoc podem garantir l’absència de virus ni d’altres elements a la Web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic. GÁLVEZ DENTAL, S.L. declina qualsevol responsabilitat pels serveis i informació que es presti en altres llocs enllaçats amb aquest, ja que no controla ni exerceix cap tipus de supervisió en Llocs Webs de terceres persones. Aconsellem a les usuàries i als usuaris dels mateixos que actuïn amb prudència i que consultin les eventuals condicions legals que s’exposin en aquestes Webs. Així mateix, els Usuaris/es que remetin qualsevol tipus d’informació a s’asseguraran que aquesta sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de terceres persones ni la legalitat vigent. Si Ud. creu que qualsevol contingut o informació d’aquest Lloc vulnera un dret legítim o la legalitat vigent li estaríem molt agraïts que es posés en contacte amb nosaltres a través dels mitjans que consideri oportuns bé a l’adreça de correu electrònic juanlozano@galvezdental.com o en el següent número de telèfon 650410651 perquè puguem prendre les mesures oportunes.

MODIFICACIONS:

GÁLVEZ DENTAL, S.L. es reserva el dret d’ efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS:

En el cas que en nom del domini es posessin en funcionament enllaços o hipervincles que recaiguessin en altres llocs d’ Internet GÁLVEZ DENTAL, S.L. no exercirà cap tipus de control sobre els esmentats llocs i continguts. En cap cas GÁLVEZ DENTAL, S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’ aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’ associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

La usuària o l’usuari reconeix i accepta que GÁLVEZ DENTAL, S.L. no serà responsable de les pèrdues o danys en què la usuària o l’usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol tipus de publicitat,  productes o altres materials oferts a través d’ aquest lloc web o altres recursos.

DRET D’ EXCLUSIÓ:

GÁLVEZ DENTAL, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’ accés a portal o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o de terceres persones, a aquells usuaris i a aquelles usuàries que incompleixin les presents Condicions Generals d’ Ús.

GENERALITATS:

GÁLVEZ DENTAL, S.L. perseguirà l’ incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre GÁLVEZ DENTAL, S.L. i la usuària o l’ usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. I sempre que la normativa vigent a l’efecte estableixi la possibilitat per a les parts la submissió a un fur determinat qualsevol controvèrsia entre la persona responsable del lloc web i la usuària o l’usuari se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

PLATAFORMA EUROPEA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA:

L’informem que davant de qualsevol problema que pugui derivar-se del servei contractat o producte venut, pot utilitzar la plataforma europea de resolució de disputes online, aquesta és: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES.