POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb GÁLVEZ DENTAL, S.L. a través d’aquest lloc web. Per favor, has de llegir tots els apartats de l’Avís Legal, de la Política de cookies, si s’escau, i de la present Política de Privacitat abans d’utilitzar aquesta web.

De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, GALVEZ DENTAL S.L., t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat,  prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les dades que proporciones, i sobre les quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent, siguin tractades per GALVEZ DENTAL S.L., com a responsable del tractament.

Les dades de caràcter personal que poguéssim recaptar directament de l’ interessat a través de www.galvezdental.com seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de GALVEZ DENTAL S.L.

QUI ÉS EL RESPONSABLE D’AQUESTA WEB?
 • Identitat del responsable: GÁLVEZ DENTAL, S.L.
 • C.I.F.: B66581208
 • Adreça: Avinguda SANT ESTEVE, 80, BX – 08211 Castellar del Vallès (Barcelona)
 • Correu electrònic: juanlozano@galvezdental.com
 • Telèfon: 650 410 651
QUINES DADES PERSONALS ES RECULLEN EN AQUESTA WEB?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, GÁLVEZ DENTAL, S.L. recapta i tracta les dades personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes o serveis que sol·licitin en aquesta Web:

 • Dades identificatives: nom, cognoms.
 • Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon mòbil.
 • Dades contractuals: dades d’ operacions contractuals, DNI, productes i serveis adquirits, operacions financeres, dades de pagament.
 • Dades navegació: adreça IP, tipus i identificació del dispositiu, tipus de navegador, domini a través del qual accedeix al Lloc Web, dades de navegació, activitat en el Lloc Web.
 AMB QUINA BASE LEGAL ES TRACTEN AQUESTES DADES?

Tractem les teves dades personals amb les següents bases legals:

 • L’execució d’un contracte amb GALVEZ DENTAL S.L., per a la contractació de serveis i/o productes i gestionar els serveis sol·licitats.
 • El consentiment de l’usuari en relació al contacte, la subscripció a continguts i l’enviament de comunicacions comercials, via mail, cookies o sistemes de missatgeria.
 • L’interès legítim del responsable del tractament per protegir els usuaris de la web de GÁLVEZ DENTAL, S.L. d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.
¿AMB QUINES FINALITATS TRACTAREM LES TEVES DADES?

En aquesta web, poden existir diferents formularis. En cadascun d’ ells, la informació que reculli s’ utilitzarà de la següent manera:

 • Formularis de subscripció a continguts: Les dades facilitades seran utilitzades exclusivament per activar la subscripció, enviar la newsletter i mantenir-te actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per als nostres subscriptors.
 • Formulari de comentaris: Les dades personals introduïdes en el formulari per inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per moderar-les i publicar-les.
 • Formulari de contacte: En els formularis per a la realització de consultes, suggeriments o contacte professional s’ utilitzarà l’ adreça de correu electrònic per respondre-hi i enviar la informació que l’ usuari requereixi a través del web.
 • Formulari de registre: En aquest cas, sol·licitarem les teves dades personals perquè puguis crear un compte en el nostre sistema i poder accedir a les seves funcionalitats.
 • Formulari de venda: Tractarem les teves dades per gestionar la compra dels nostres productes i/o serveis, incloent-hi la gestió de la comanda, el pagament i totes les operacions relacionades amb la contractació del servei o producte triat. Això inclou enviar correus electrònics de seguiment, respostes, factures, rebuts, etc.
TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals facilitades es conservaran durant el menor temps possible tenint en compte els motius pels quals es necessita el tractament de les dades, així com les obligacions legals de conservar les dades durant un temps determinat, com la legislació laboral, fiscal o de lluita contra el frau que exigeixen la conservació de les dades personals durant un període determinat o mentre l’ interessat no retiri el seu consentiment.

Posteriorment, les dades seran suprimides conforme al que disposa la normativa de protecció de dades el que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar i, transcorregut aquest, seran eliminades per complet.

Dades dels clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Arts. 66 i ss. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…).
 • 5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).
 • 6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).
 • 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Dades dels subscriptors o de registre: Des que l’ usuari dóna el seu consentiment fins que el retiri.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS PEL QUE FA A L’ÚS DE LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a GÁLVEZ DENTAL, S.L. estem tractant dades personals que li concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Demanar l’ accés a les dades personals relatives a l’ interessat.
 • Demanar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la seva cancel·lació.
 • Demanar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si has atorgat el teu consentiment per a alguna finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que sentis vulnerats els teus drets pel que fa a la protecció de les teves dades personals, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades. Per exercitar aquests drets, pots escriure a juanlozano@galvezdental.com. Els formularis també poden ser presentats presencialment o tramesos per carta a les adreces de contacte del responsable indicades anteriorment.

En cas que s’actuï a través de representació legal hauràs d’aportar, a més, DNI i document acreditatiu de la representació del representant.

Caldrà aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret, en aquells supòsits en què el responsable del tractament tingui dubtes sobre la teva identitat.

NOTIFICACIÓ I DECLARACIÓ DE BRETXES

A GÁLVEZ DENTAL, S.L. assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per protegir la informació personal contra la pèrdua, l’ús indegut i l’accés no autoritzat, la seva divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si GÁLVEZ DENTAL, S.L. determina que les dades personals que tracta han estat malversades, s’han vist exposades per una bretxa de seguretat o adquirits de forma incorrecta per un tercer, GÁLVEZ DENTAL, S.L. actuarà de forma immediata tenint en compte el que estableix el RGPD i les autoritats de protecció de dades competents.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

Per a la realització de determinades tasques estrictament necessàries per al desenvolupament de l’activitat, GÁLVEZ DENTAL, S.L. pot compartir dades amb diferents proveïdors de serveis externs, per exemple, l’empresa de desenvolupament i manteniment web o de hosting, serveis de processament de pagament, processament de comandes, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic,  empreses de missatgeria i transport, per tal que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de GÁLVEZ DENTAL, S.L.

Totes elles tindran signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que s’aplica als tractaments realitzats en aquesta web conforme a la normativa de protecció de dades vigent.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

GÁLVEZ DENTAL, S.L. es compromet a l’ús i tractament de les dades personals de l’usuari, respectant la seva confidencialitat, d’acord amb la finalitat d’aquells; així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l’ alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

GÁLVEZ DENTAL, S.L. no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat d’Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, GÁLVEZ DENTAL, S.L. s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per GÁLVEZ DENTAL, S.L. per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), es trobe sota la deguda obligació de 4 confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remites, exonerant a GÁLVEZ DENTAL, S.L. de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’ exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

DADES PERSONALS DE TERCERS

En el cas que les dades personals aportades pertanyessin a un tercer, com a usuari garanteixes que has informat a aquest tercer d’aquesta Política de Privacitat i ha obtinguts la seva autorització per facilitar les seves dades a GÁLVEZ DENTAL, S.L. amb les finalitats assenyalades. Igualment, garanteixes que les dades aportades són exactes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’ incompliment de tal obligació.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

GÀLVEZ DENTAL, S.L. es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Si necessita informació addicional sobre protecció de dades, pot enviar-nos un correu electrònic a juanlozano@galvezdental.com o una comunicació adreçada a Avinguda Sant Esteve, 56, BX – 08211 Castellar del Vallès (Barcelona) i, en funció del tipus de relació que tingui amb la nostra entitat i el tractament de dades personals que realitzem, li facilitarem la informació addicional que correspongui.